District 1

Căn hộ cho thuê tại Hồ Hảo Hớn - D1/614
Available
 • 1
 • 1
 • 28 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Công Trứ - D1/373
Available

Apartment For Rent In Nguyen Cong Tru

D1/373 Nguyen Cong Tru
 • 1
 • 1
 • 50 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Phi Khanh - D1/249
Available

Apartment For Rent In Nguyen Phi Khanh

D1/249 Nguyen Phi Khanh
 • 1
 • 1
 • 45 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Hai Bà Trưng - D1/621
Available
 • 1
 • 1
 • 20 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Vihome Golden River - D1/620
Available

Apartment For Rent In Bason

D1/620 Vihome Golden River
 • 3
 • 2
 • 113 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại CC Mỹ Vinh - D1/619
Available
 • 3
 • 2
 • 100 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

District 2

Căn hộ cho thuê tại Trần Ngọc Diện - D2/291
Available

Apartment For Rent In Tran Ngoc Dien

D2/291 Tran Ngoc Dien
 • 2
 • 1
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/284
Available
 • 2
 • 1
 • 87 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại An Phú - D2/289
Available
 • 1
 • 1
 • 48 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/49
Available
 • 1
 • 1
 • 48 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/87
Available

Apartment For Rent In Thao Dien - District 2

D2/87 Thao Dien - District 2
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/305
Available

Apartment For Rent In Thao Dien - District 2

D2/305 Thao Dien - District 2
 • 1
 • 1
 • 25 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

District 3

Căn hộ cho thuê tại Cách Mạng Tháng 8 - D3/239
Available

Apartment For Rent In Cach Mang Thang 8

D3/239 Cach Mang Thang 8
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Trương Định - D3/238
Available
 • 2
 • 2
 • 110 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Trương Định - D3/237
Available
 • 1
 • 1
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Thiện Thuật - D3/236
Available

Apartment For Rent In Nguyen Thien Thuat

D3/236 Nguyen Thien Thuat
 • 1
 • 1
 • 18 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Thiện Thuật - D3/235
Available

Apartment For Rent In Nguyen Thien Thuat

D3/235 Nguyen Thien Thuat
 • 1
 • 1
 • 18 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Thiện Thuật - D3/234
Available

Apartment For Rent In Nguyen Thien Thuat

D3/234 Nguyen Thien Thuat
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

District 4

Căn hộ cho thuê tại Riva Park - D4/127
Available
 • 2
 • 2
 • 80 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại CC H3 - D4/126
Available
 • 2
 • 2
 • 85 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Masteri Millennium - D4/125
Available

Apartment For Rent In Masteri Millennium

D4/125 Masteri Millennium
 • 2
 • 2
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Icon 56 - D4/122
Available
 • 3
 • 2
 • 100 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại River Gate - D4/121
Available
 • 1
 • 1
 • 38 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Goldview - D4/120
Available
 • 3
 • 3
 • 131 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

District 7

Căn hộ cho thuê tại River panorama 2 - D7/105
Available

Apartment For Rent In River panorama 2

D7/105 River panorama 2
 • 3
 • 2
 • 114 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Masteri M-One Nam SG - D7/102
Available

Apartment For Rent In Masteri M-One Nam SG

D7/102 Masteri M-One Nam SG
 • 2
 • 1
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại URBAN HILL - D7/101
Available
 • 2
 • 2
 • 79 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại River panorama 2 - D7/100
Available

Apartment For Rent In River panorama 2

D7/100 River panorama 2
 • 2
 • 1
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Jamona City - D7/99
Available
 • 2
 • 2
 • 150 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Luxcity- D7/97
Available
 • 2
 • 1
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

District 10

Căn hộ cho thuê tại Charmington La Pointe - D10/19
Available

Apartment For Rent In Charmington La Pointe

D10/19 Charmington La Pointe
 • 1
 • 1
 • 51 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Kingdom - D10/34
Available
 • 2
 • 2
 • 72 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Cach Mang Thang 8 - D10/35
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Charmington La Pointe - D10/33
Available

Apartment For Rent In Charmington La Pointe

D10/33 Charmington La Pointe
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Charmington La Pointe - D10/32
Available

Apartment For Rent In Charmington La Pointe

D10/32 Charmington La Pointe
 • 1
 • 1
 • 35 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Điện Biên Phủ - D10/31
Available
 • 1
 • 1
 • 32 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Binh Thanh District

Căn hộ cho thuê tại Willton - BT/163
Available
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Ngô Tất Tố - BT/350
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Green Feild - BT/349
Available
 • 2
 • 2
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Phó Đức Chính - BT/348
Available
 • 1
 • 1
 • 35 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Ngô Tất Tố - BT/347
Available
 • 2
 • 2
 • 70 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Ngọc Phương - BT/345
Available

Apartment For Rent In CC Nguyen Ngoc Phuong

BT/345 CC Nguyen Ngoc Phuong
 • 2
 • 1
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Phu Nhuan District

Căn hộ cho thuê tại Cù Lao - PN/114
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Trần Kế Xương - PN/115
Available
 • 1
 • 1
 • 50 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Hoa Trà - PN/112
Available
 • 2
 • 2
 • 80 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Phan Đăng Lưu - PN/111
Available
 • 2
 • 2
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại The Prince Residence - PN/110
Available

Apartment For Rent In The Prince Residence

PN/110 The Prince Residence
 • 1
 • 1
 • 55 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Kingston - PN/108
Available
 • 3
 • 96 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Tan Binh District

Căn hộ cho thuê tại Yên Thế - TB/96
Available
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Orchard Garden - TB/95
Available
 • 1
 • 1
 • 33 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Bạch Đằng- TB/94
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Bạch Đằng- TB/93
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại CC Bảy Hiền- TB/92
Available
 • 3
 • 2
 • 100 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Sky center- TB/91
Available
 • 1
 • 1
 • 43 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Tan Phu District

Căn hộ cho thuê tại Richstar Novaland - TP/01
Available

Apartment For Rent In Richstar Novaland

TP/01 Richstar Novaland
 • 3
 • 2
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Richstar - TP/05
Available
 • 2
 • 2
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Go Vap District

Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Văn Nghi - GV/08
Available
 • 1
 • 1
 • 20 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Phạm Văn Đồng - GV/06
Available
 • 1
 • 1
 • 45 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Đường 18 - GV/05
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Đường 18 - GV/04
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Đường 18 - GV/03
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Phan Văn Trị - GV/02
Available
 • 2
 • 2
 • 80 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Thao Dien Area

Căn hộ cho thuê tại Trần Ngọc Diện - D2/291
Available

Apartment For Rent In Tran Ngoc Dien

D2/291 Tran Ngoc Dien
 • 2
 • 1
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/284
Available
 • 2
 • 1
 • 87 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Cừ - D2/49
Available
 • 1
 • 1
 • 48 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/87
Available

Apartment For Rent In Thao Dien - District 2

D2/87 Thao Dien - District 2
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Thủ Thiêm Sky - D2/302
Available
 • 2
 • 2
 • 57 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Thảo Điền - D2/297
Available

Apartment For Rent In Thao Dien - District 2

D2/297 Thao Dien - District 2
 • 2
 • 2
 • 100 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects

Near The Cannal

Căn hộ cho thuê tại Cù Lao - PN/114
Available
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Ngọc Phương - BT/345
Available

Apartment For Rent In CC Nguyen Ngoc Phuong

BT/345 CC Nguyen Ngoc Phuong
 • 2
 • 1
 • 65 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Ngọc Phương - BT/338
Available

Apartment For Rent In Nguyen Ngoc Phuong

BT/338 Nguyen Ngoc Phuong
 • 1
 • 1
 • 30 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Nguyễn Ngọc Phương - BT/337
Available

Apartment For Rent In Nguyen Ngoc Phuong

BT/337 Nguyen Ngoc Phuong
 • 1
 • 1
 • 40 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Scres Trường Sa - D3/232
Available

Apartment For Rent In Scres Truong Sa

D3/232 Scres Truong Sa
 • 1
 • 1
 • 59 sqm
 • Liên hệ / Month
Căn hộ cho thuê tại Võ Văn Kiệt - D1/615
Available
 • 2
 • 1
 • 60 sqm
 • Liên hệ / Month
See more projects